Kategoriler

Diğer Sağlık Personeli

Resim

      Diğer sağlık personelinin görevleri şu şekilde belirlenmiştir.

  • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendi- rilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekiminin talimatları doğrultusunda çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak
  • İşçilerin sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafın- dan yapılan fizik muayene sırasında hekime yardımcı olmak,
  • İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak,
  • İşçilerin sağlık eğitiminde görev almak.
Şirinevler Mah. Kocasinan Cad. Taşkıran İş Merkezi No:2/6 Kat:3 Bahçelievler/İstanbul
0212 442 65 00
info@hefisaglik.com
www.hefisaglik.com ©
X